Școala Gimnazială Budacu de Sus

REŢEAUA ŞCOLARĂ ÎN ANUL ŞCOLAR 2018-2019

  1. ŞCOALA GIMNAZIALĂ BUDACU DE SUS (unitate cu personalitate juridică)-11 clase cu 189 elevi

  2. ŞCOALA GIMNAZIALĂ DUMITRIŢA (structură) -7 clase cu 99 elevi

  3. GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 BUDACU DE SUS (structură) -2 grupe cu 36 preşcolari

  4. GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 BUDACU DE SUS (structură) -2 grupe cu 46 preşcolari

  5. GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL RAGLA (structură) -2 grupe cu 31 preşcolari

DIRECTOR

Prof. ZĂPÂRŢAN NICULAE DUMITRU

Secretar

Şoanca Viorica

ŞCOALA GIMNAZIALĂ BUDACU DE SUS

Date contact:
Adresa:
ŞCOALA GIMNAZIALĂ BUDACU DE SUS
Strada Principală, Nr.64, Loc. Budacu de Sus, Jud. Bistriţa-NăsăudTel/fax: 0263/353001E-mail: scgenbds@yahoo.com

 

Personal:
-6 educatoare- 5 titulare, 1 suplinitor calificat
-11 învăţători – 7 titulari, 4 suplinitori calificati
-16 profesori -11 titulari, 5 suplinitori calificati
-1 profesor itinerant de sprijin titular
-1 secretar
-1 administrator financiar

 

0
ELEVI
0
CADRE DIDACTICE

     Scoala Gimnazialǎ Budacu de Sus are un istoric îndelungat fiind înfiinţată în anul 1828. Ea a funcţionat continuu până în prezent, fiind astăzi cea mai mare unitate şcolară de pe Valea Budacului unde există un numar de 11 localitati, organizate în trei comune administrative.

     Unitatea dispune astăzi de 5 clădiri, din care două sunt destinate învăţământului preşcolar (una în centrul satului şi alta în cătun), una învăţământului primar (o clădire cu 6 săli de clasă) , o cladire destinată învăţământului gimnazial (9 sali de clasă dintre care un cabinet de informatică, un cabinet didactic interactiv si o sala profesorala ,un centru de documentare şi informare ,un atelier expunere creaţie in care se afla si secretariatul , direcţiune, sală de materiale şi arhivă) şi o cladire in care se afla un atelier de croitorie si 3 sali de clasa in care functioneaza de anul acesta 3 clase primare.

     Incepand cu anul şcolar 2017-2018 şcolii i-au fost arondate Grădiniţa cu Program Normal Ragla şi Şcoala Gimnazială Dumitriţa cu clasele 0-VIII.